UL. MAGAZYNOWA 441-807 ZABRZE
ZADZWOŃ TERAZ +48 500 334 856

Polityka jakości i środowiskowa

Mając na uwadze cel istnienia, kontekst oraz wspieranie strategicznego kierunku działania ELMIGO Sp. z o.o., a także charakter i skalę wpływu działań i wyrobów na środowisko ustala się następującą politykę jakości i środowiskową:

  • realizowanie kompleksowej i wysokojakościowej obsługi w zakresie pozyskiwania, utylizacji i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych do postaci przemiału lub granulatu w pełnej zgodności z wymaganiami Klientów, stron zainteresowanych oraz mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi;
  • kreowanie stałej współpracy ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami;
  • stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska;
  • zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i zasobów do ciągłego rozwoju i unowocześniania organizacji;
  • prowadzenie działalności w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, jednocześnie kładąc szczególny nacisk na wysokie zadowolenie Klientów;
  • podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej pracowników poprzez szkolenia, motywację do zachowań proekologicznych i przykład dawany przez kadrę zarządzającą;
  • eliminowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych poprzez stały monitoring maszyn, urządzeń i instalacji, a w razie wystąpienia awarii środowiskowej gotowość do szybkiego reagowania w celu zminimalizowania skutków ekologicznych awarii;
  • sprawnie działający zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego w oparciu o normę ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 i jego ciągłe doskonalenie;
  • realizowanie procesu produkcyjnego na poziomie standardu IATF 16949:2016 oraz gotowość szybkiego rozszerzenia zakresu certyfikacji po podjęciu współpracy z nowym klientem branży motoryzacyjnej.

Skonkretyzowane co do przedmiotu, terminu oraz osób odpowiedzialnych cele i zadania, wynikające z polityki jakości i środowiskowej, są ustanawiane w planie celów na każdy rok i rozliczane podczas okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego.

Zabrze, 25.04.2023 r.

Prezes Zarządu ELMIGO Sp. z o.o.