W dzisiejszych czasach niezwykle ważna stała się ochrona środowiska naturalnego. Na całym świecie wytwarza się coraz więcej odpadów, a Ziemia staje się coraz bardziej zanieczyszczona. 

Motto naszej firmy brzmi: odzysk – to ma sens! Wierzymy, że ważne jest planowanie produkcji w taki sposób, aby materiały można było ponownie wykorzystać. Dodatkowo w codziennym życiu firmy stawiamy na ekologię i recykling: używamy papieru pochodzącego z recyklingu, segregujemy odpady, oszczędzamy wodę i prąd, a nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach mających za zadanie podnosić ich świadomość ekologiczną.

Idąc jeszcze o krok dalej, wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015, który pomaga nam ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Norma ISO 14001:2015 to zbiór wymagań wspomagający obszar zarządzania ochroną środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Istotą Systemu Zarządzania Środowiskowego jest ustanowienie polityki środowiskowej oraz jej konsekwentne realizowanie poprzez ciągłe zarządzanie aspektami środowiskowymi. Spełnienie wymagań normy ISO 14001:2015 daje gwarancję sprostania środowiskowym wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz buduje podstawę do ciągłego procesu doskonalenia, co jest naszym priorytetem. 

Korzyści, jakie płyną z wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego, to przede wszystkim zapobieganie i szybsze wykrywanie nieprawidłowości, a co za tym idzie minimalizowanie skutków awarii i negatywnego oddziaływania na środowisko, a dodatkowo również kontrola zużycia surowców, energii i materiałów, a więc redukcja emisji i wytworzonych zanieczyszczeń.

Ochrona środowiska naturalnego jest misją naszej firmy. Realizujemy kompleksową i wysokojakościową obsługę w zakresie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych do postaci przemiału lub granulatu, dzięki temu materiały są ponownie wykorzystywane w procesie produkcji. Współpraca z nami daje firmom możliwość obniżenia ilości odpadów nienadających się do dalszego przetworzenia, co w rezultacie wspomaga dążenie do produkcji zeroemisyjnej. 

Każdego dnia działamy i rozwijamy się, by wprowadzać widoczne zmiany dla otaczającego nas świata!