UL. MAGAZYNOWA 441-807 ZABRZE
ZADZWOŃ TERAZ +48 500 334 856

Aktualności

Miło nam poinformować, iż w dniu 29.03.2023r firma ELMIGO SP. Z O.O. została przyjęta do Stowarzyszenia PGM jako członek wspierający.
Polska Grupa Motoryzacyjna jest pierwszym w naszym kraju stowarzyszeniem, które zrzesza wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych, dlatego też firmy ELMIGO SP. Z O.O. w tym gronie nie mogło zabraknąć.

Stowarzyszenie jest koordynatorem klastra o takiej samej nazwie. Klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna” posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, przyznawany przez Ministerstwo Rozwoju tylko najlepszym organizacjom klastrowym, które mają kluczowy wpływ na polską gospodarkę.
Dzięki dołączeniu do Stowarzyszenia będziemy mogli wspólnie rozwijać nowoczesny, krajowy przemysł motoryzacyjny!
więcej o grupie znajdziecie na stronie: https://pgm.org.pl/

Ekologiczne rozwiązania w biurze zyskują coraz większą popularność. Wzrasta świadomość odpowiedzialności za środowisko, pojawia się coraz więcej inicjatyw, których celem jest zahamowanie negatywnego oddziaływania na naszą Planetę. W firmie Elmigo od początku działalności robimy wszystko, aby nie szkodzić środowisku. Współpracując z Fundacją Ekologiczną 3R pracowaliśmy, aby nasze biuro stało się ekologicznym miejscem. Chcemy pokazać Wam kilka przykładów, w jaki sposób miejsce pracy może być przyjazne środowisku i mamy nadzieje, ze zainspirujemy Was do zmian!

 • Przede wszystkim stawiamy na niemarnowanie papieru. Nasi pracownicy nie drukują niepotrzebnych załączników, a większość dokumentów trzymamy w chmurze. Papier, którego używamy pochodzi z recyklingu. 
 • Segregujemy śmieci. W naszej firmie posiadamy kosze, które ułatwiają segregację. 
 • Używamy wielorazowych sztućców, talerzy i kubków. Nie znajdziecie u nas jednorazowych naczyń.
 • Filtrujemy wodę, zamiast kupować plastikowe butelki. Mamy również napoje w szkle. 
 • W naszym biurze mamy kilka roślin doniczkowych, które oczyszczają powietrze.
 • Oszczędzamy prąd – posiadamy nawyk gaszenia światła oraz sprzętów, gdy wychodzimy. Nasze urządzenia i żarówki są energooszczędne.
 • Wielu naszych pracowników dojeżdża do pracy komunikacją zbiorową lub rowerem. 
 • Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach mających za zadanie podnosić ich świadomość ekologiczną. 

A Wy jakie ekologiczne rozwiązania stosujecie u siebie?

Lato w pełni, pogoda zachęca do plażowania ☀️, ale my nie zwalniamy! Właśnie powiększyliśmy nasz park maszynowy o nowe urządzenia: separator metali do materiałów sypkich RAPID VARIO-FS oraz bramkowy wykrywacz metalu C-SCAN DLS. Dzięki temu jakość oferowanych przez nas produktów będzie jeszcze wyższa!

Zapraszamy do współpracy!

Tworzywa sztuczne to syntetyczna materia organiczna otrzymywana np. z gazu ziemnego, ropy naftowej czy celulozy w wyniku procesu polimeryzacji. Dynamiczny wzrost produkcji tworzyw sztucznych od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku doprowadził do zwiększenia ilości odpadów tego surowca. W porównaniu do innych rodzajów odpadów, poziom recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych jest nadal na niskim poziomie, dlatego cały czas rośnie ryzyko ich negatywnego oddziaływania na środowisko. W celu recyklingu gromadzi się w Unii Europejskiej mniej niż 30% odpadów, a reszta wysyłana jest zwykle poza granice UE i poddawana dalszej obróbce w państwach biedniejszych, w których najczęściej nie obowiązują restrykcyjne normy środowiskowe, lub znacznie różnią się one od naszych. W 2008 roku na całym świecie produkowaliśmy 245 mln ton tworzyw sztucznych, w 2019 roku ilość ta wzrosła do 368 mln ton.

Do najważniejszych rodzajów tworzyw sztucznych zaliczamy tworzywa termoplastyczne i  termoutwardzalne. Pierwsze z nich mogą być poddawane wielokrotnie obróbce termicznej, podczas której miękną i topnieją, a po ochłodzeniu ponownie twardnieją. Właśnie te tworzywa, dzięki swoim właściwościom, można przetwarzać na nowe w wyniku prostych procesów. Przykładowe tworzywa termoplastyczne to PE – polietylen, PS – polistyren, PCV czy PET. Z kolei drugi rodzaj tworzyw – termoutwardzalne, mogą być roztapiane i formowane, ale nie miękną pod wpływem temperatury. 

Aktualnie wyróżniamy 3 typy recyklingu tworzyw sztucznych: materiałowy, chemiczny i termiczny.

Recykling materiałowy to proces, w którym prowadzi się oczyszczenie materiału odpadowego oraz jego rozdrobnienie, mielenie, topienie i powtórne granulowanie bez zmiany struktury chemicznej surowca wyjściowego. W wyniku tego procesu tworzy się regranulat, który jest gotowym półproduktem do tworzenia nowych wyrobów. 

Recykling chemiczny polega na wykorzystaniu procesów chemicznych do rozkładu tworzyw sztucznych na substancje chemiczne, z których następnie można wytworzyć pełnowartościowe tworzywa, a także mogą być wykorzystane jako dodatek do wytwarzania innych produktów chemicznych. Z kolei odpady z tego procesu mogą stanowić domieszkę do paliw i smarów. Ten rodzaj recyklingu stosuję się przede wszystkim do odpadów PET i wykorzystuje się procesy: 

 1. Hydrolizę – polega na rozkładzie PET z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. W wyniku tego procesu powstaje kwas tereftalowy i glikol etylenowy, które po oczyszczeniu są surowcami do ponownej produkcji PET.
 2. Alkoholizę – polega na rozkładzie tworzywa z wykorzystaniem gorącej temperatury, wysokiego ciśnienia i alkoholu (zwykle metanolu – wtedy proces ten nazywa się metanolizą). Produktami tej reakcji jest glikol etylenowy i tereftalan dimetylu.

Recykling termiczny wykorzystywany jest przy zmieszanych odpadach tworzyw sztucznych, zanieczyszczonych lub z dodatkiem wypełniaczy. Polega on na destruktywnej konwersji polimerów do związków małocząsteczkowych i użyciu ich jako surowców chemicznych lub paliw. Czyli prostymi słowami – na spaleniu odpadów i odzyskaniu z nich energii. 

Elmigo proponujemy naszym klientom usługi recyklingu materiałowego. Pomagamy przedsiębiorstwom produkcyjnym zarządzać i zagospodarować powstające odpady z tworzyw sztucznych. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na ponowne wykorzystanie surowców w tym samym zakładzie w postaci przemiałów i regranulatów, co wpływa zarówno na obniżenie kosztów produkcji, jak również na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Zachęcamy do kontaktu!

W dzisiejszych czasach niezwykle ważna stała się ochrona środowiska naturalnego. Na całym świecie wytwarza się coraz więcej odpadów, a Ziemia staje się coraz bardziej zanieczyszczona. 

Motto naszej firmy brzmi: odzysk – to ma sens! Wierzymy, że ważne jest planowanie produkcji w taki sposób, aby materiały można było ponownie wykorzystać. Dodatkowo w codziennym życiu firmy stawiamy na ekologię i recykling: używamy papieru pochodzącego z recyklingu, segregujemy odpady, oszczędzamy wodę i prąd, a nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach mających za zadanie podnosić ich świadomość ekologiczną.

Idąc jeszcze o krok dalej, wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015, który pomaga nam ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Norma ISO 14001:2015 to zbiór wymagań wspomagający obszar zarządzania ochroną środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Istotą Systemu Zarządzania Środowiskowego jest ustanowienie polityki środowiskowej oraz jej konsekwentne realizowanie poprzez ciągłe zarządzanie aspektami środowiskowymi. Spełnienie wymagań normy ISO 14001:2015 daje gwarancję sprostania środowiskowym wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz buduje podstawę do ciągłego procesu doskonalenia, co jest naszym priorytetem. 

Korzyści, jakie płyną z wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego, to przede wszystkim zapobieganie i szybsze wykrywanie nieprawidłowości, a co za tym idzie minimalizowanie skutków awarii i negatywnego oddziaływania na środowisko, a dodatkowo również kontrola zużycia surowców, energii i materiałów, a więc redukcja emisji i wytworzonych zanieczyszczeń.

Ochrona środowiska naturalnego jest misją naszej firmy. Realizujemy kompleksową i wysokojakościową obsługę w zakresie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych do postaci przemiału lub granulatu, dzięki temu materiały są ponownie wykorzystywane w procesie produkcji. Współpraca z nami daje firmom możliwość obniżenia ilości odpadów nienadających się do dalszego przetworzenia, co w rezultacie wspomaga dążenie do produkcji zeroemisyjnej. 

Każdego dnia działamy i rozwijamy się, by wprowadzać widoczne zmiany dla otaczającego nas świata!

Rok 2021 w naszej firmie to rok zmian i rozwoju. Już na samym początku tego roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz starając się nieustannie polepszać jakość naszych wyrobów, pozyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami międzynarodowego standardu IATF 16949:2016. 

Czym jest standard IATF 16949:2016?

IATF 16949:2016 jest technicznym uzupełnieniem normy ISO 9001:2015, który łączy wymagania różnych systemów oceny i certyfikacji w branży motoryzacyjnej. Pozwala skutecznie zorganizować wszystkie obszary działalności, skupiając się na spełnianiu specyficznych wymagań Klienta oraz zapobieganiu błędom i redukcji strat w łańcuchu dostaw. Przedstawia zestaw technik i metod dla skutecznego zarządzania procesami produkcyjnymi oraz skupia się na działaniach wpływających na jakość – planowanie operacyjne, monitorowanie dostawców, kontrola i standaryzacja produkcji, postępowanie z wyrobem niezgodnym. 

W Elmigo tworzymy kulturę ciągłego doskonalenia, a uzyskany certyfikat IATF 16949:2016 to dla nas ogromny krok w przód. Jesteśmy z tego bardzo dumni, ale nie zwalniamy i działamy dalej!

Podążając za wymaganiami i oczekiwaniami naszych Klientów oraz w trosce o ochronę środowiska naturalnego od lipca 2019 r. nasza firma działa zgodnie z wymaganiami standardu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej IATF 16949:2016 oraz normy systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do rozpoczęcia procesu certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 14001:2015. Uzyskanie certyfikatów planowane jest na październik 2020r.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy do współpracy dostawców odpadów tworzyw technicznych, takich jak:

 • ABS,
 • ASA,
 • PC,
 • PA,
 • PMMA,
 • Poliolefiny (PP, PE).

Zapraszamy do kontaktu!

Sprawnie działająca organizacja to taka, w której strategia działania przynosi odpowiednie wyniki. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Elmigo spełniła wszystkie wymagania, stawiane przed przedsiębiorstwami starającymi się o normę ISO 9001:2015. System zarządzania jakością zgodnie z normą to koncentracja na wyznaczonych celach, które dana firma chce osiągnąć.