UL. MAGAZYNOWA 441-807 ZABRZE
ZADZWOŃ TERAZ +48 500 334 856

Aktualności

Ekologiczne rozwiązania w biurze zyskują coraz większą popularność. Wzrasta świadomość odpowiedzialności za środowisko, pojawia się coraz więcej inicjatyw, których celem jest zahamowanie negatywnego oddziaływania na naszą Planetę. W firmie Elmigo od początku działalności robimy wszystko, aby nie szkodzić środowisku. Współpracując z Fundacją Ekologiczną 3R pracowaliśmy, aby nasze biuro stało się ekologicznym miejscem. Chcemy pokazać Wam kilka przykładów, w jaki sposób miejsce pracy może być przyjazne środowisku i mamy nadzieje, ze zainspirujemy Was do zmian!

 • Przede wszystkim stawiamy na niemarnowanie papieru. Nasi pracownicy nie drukują niepotrzebnych załączników, a większość dokumentów trzymamy w chmurze. Papier, którego używamy pochodzi z recyklingu. 
 • Segregujemy śmieci. W naszej firmie posiadamy kosze, które ułatwiają segregację. 
 • Używamy wielorazowych sztućców, talerzy i kubków. Nie znajdziecie u nas jednorazowych naczyń.
 • Filtrujemy wodę, zamiast kupować plastikowe butelki. Mamy również napoje w szkle. 
 • W naszym biurze mamy kilka roślin doniczkowych, które oczyszczają powietrze.
 • Oszczędzamy prąd – posiadamy nawyk gaszenia światła oraz sprzętów, gdy wychodzimy. Nasze urządzenia i żarówki są energooszczędne.
 • Wielu naszych pracowników dojeżdża do pracy komunikacją zbiorową lub rowerem. 
 • Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach mających za zadanie podnosić ich świadomość ekologiczną. 

A Wy jakie ekologiczne rozwiązania stosujecie u siebie?

Lato w pełni, pogoda zachęca do plażowania ☀️, ale my nie zwalniamy! Właśnie powiększyliśmy nasz park maszynowy o nowe urządzenia: separator metali do materiałów sypkich RAPID VARIO-FS oraz bramkowy wykrywacz metalu C-SCAN DLS. Dzięki temu jakość oferowanych przez nas produktów będzie jeszcze wyższa!

Zapraszamy do współpracy!

Tworzywa sztuczne to syntetyczna materia organiczna otrzymywana np. z gazu ziemnego, ropy naftowej czy celulozy w wyniku procesu polimeryzacji. Dynamiczny wzrost produkcji tworzyw sztucznych od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku doprowadził do zwiększenia ilości odpadów tego surowca. W porównaniu do innych rodzajów odpadów, poziom recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych jest nadal na niskim poziomie, dlatego cały czas rośnie ryzyko ich negatywnego oddziaływania na środowisko. W celu recyklingu gromadzi się w Unii Europejskiej mniej niż 30% odpadów, a reszta wysyłana jest zwykle poza granice UE i poddawana dalszej obróbce w państwach biedniejszych, w których najczęściej nie obowiązują restrykcyjne normy środowiskowe, lub znacznie różnią się one od naszych. W 2008 roku na całym świecie produkowaliśmy 245 mln ton tworzyw sztucznych, w 2019 roku ilość ta wzrosła do 368 mln ton.

Do najważniejszych rodzajów tworzyw sztucznych zaliczamy tworzywa termoplastyczne i  termoutwardzalne. Pierwsze z nich mogą być poddawane wielokrotnie obróbce termicznej, podczas której miękną i topnieją, a po ochłodzeniu ponownie twardnieją. Właśnie te tworzywa, dzięki swoim właściwościom, można przetwarzać na nowe w wyniku prostych procesów. Przykładowe tworzywa termoplastyczne to PE – polietylen, PS – polistyren, PCV czy PET. Z kolei drugi rodzaj tworzyw – termoutwardzalne, mogą być roztapiane i formowane, ale nie miękną pod wpływem temperatury. 

Aktualnie wyróżniamy 3 typy recyklingu tworzyw sztucznych: materiałowy, chemiczny i termiczny.

Recykling materiałowy to proces, w którym prowadzi się oczyszczenie materiału odpadowego oraz jego rozdrobnienie, mielenie, topienie i powtórne granulowanie bez zmiany struktury chemicznej surowca wyjściowego. W wyniku tego procesu tworzy się regranulat, który jest gotowym półproduktem do tworzenia nowych wyrobów. 

Recykling chemiczny polega na wykorzystaniu procesów chemicznych do rozkładu tworzyw sztucznych na substancje chemiczne, z których następnie można wytworzyć pełnowartościowe tworzywa, a także mogą być wykorzystane jako dodatek do wytwarzania innych produktów chemicznych. Z kolei odpady z tego procesu mogą stanowić domieszkę do paliw i smarów. Ten rodzaj recyklingu stosuję się przede wszystkim do odpadów PET i wykorzystuje się procesy: 

 1. Hydrolizę – polega na rozkładzie PET z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. W wyniku tego procesu powstaje kwas tereftalowy i glikol etylenowy, które po oczyszczeniu są surowcami do ponownej produkcji PET.
 2. Alkoholizę – polega na rozkładzie tworzywa z wykorzystaniem gorącej temperatury, wysokiego ciśnienia i alkoholu (zwykle metanolu – wtedy proces ten nazywa się metanolizą). Produktami tej reakcji jest glikol etylenowy i tereftalan dimetylu.

Recykling termiczny wykorzystywany jest przy zmieszanych odpadach tworzyw sztucznych, zanieczyszczonych lub z dodatkiem wypełniaczy. Polega on na destruktywnej konwersji polimerów do związków małocząsteczkowych i użyciu ich jako surowców chemicznych lub paliw. Czyli prostymi słowami – na spaleniu odpadów i odzyskaniu z nich energii. 

Elmigo proponujemy naszym klientom usługi recyklingu materiałowego. Pomagamy przedsiębiorstwom produkcyjnym zarządzać i zagospodarować powstające odpady z tworzyw sztucznych. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na ponowne wykorzystanie surowców w tym samym zakładzie w postaci przemiałów i regranulatów, co wpływa zarówno na obniżenie kosztów produkcji, jak również na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Zachęcamy do kontaktu!

W dzisiejszych czasach niezwykle ważna stała się ochrona środowiska naturalnego. Na całym świecie wytwarza się coraz więcej odpadów, a Ziemia staje się coraz bardziej zanieczyszczona. 

Motto naszej firmy brzmi: odzysk – to ma sens! Wierzymy, że ważne jest planowanie produkcji w taki sposób, aby materiały można było ponownie wykorzystać. Dodatkowo w codziennym życiu firmy stawiamy na ekologię i recykling: używamy papieru pochodzącego z recyklingu, segregujemy odpady, oszczędzamy wodę i prąd, a nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach mających za zadanie podnosić ich świadomość ekologiczną.

Idąc jeszcze o krok dalej, wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015, który pomaga nam ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Norma ISO 14001:2015 to zbiór wymagań wspomagający obszar zarządzania ochroną środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Istotą Systemu Zarządzania Środowiskowego jest ustanowienie polityki środowiskowej oraz jej konsekwentne realizowanie poprzez ciągłe zarządzanie aspektami środowiskowymi. Spełnienie wymagań normy ISO 14001:2015 daje gwarancję sprostania środowiskowym wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz buduje podstawę do ciągłego procesu doskonalenia, co jest naszym priorytetem. 

Korzyści, jakie płyną z wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego, to przede wszystkim zapobieganie i szybsze wykrywanie nieprawidłowości, a co za tym idzie minimalizowanie skutków awarii i negatywnego oddziaływania na środowisko, a dodatkowo również kontrola zużycia surowców, energii i materiałów, a więc redukcja emisji i wytworzonych zanieczyszczeń.

Ochrona środowiska naturalnego jest misją naszej firmy. Realizujemy kompleksową i wysokojakościową obsługę w zakresie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych do postaci przemiału lub granulatu, dzięki temu materiały są ponownie wykorzystywane w procesie produkcji. Współpraca z nami daje firmom możliwość obniżenia ilości odpadów nienadających się do dalszego przetworzenia, co w rezultacie wspomaga dążenie do produkcji zeroemisyjnej. 

Każdego dnia działamy i rozwijamy się, by wprowadzać widoczne zmiany dla otaczającego nas świata!

Rok 2021 w naszej firmie to rok zmian i rozwoju. Już na samym początku tego roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oraz starając się nieustannie polepszać jakość naszych wyrobów, pozyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami międzynarodowego standardu IATF 16949:2016. 

Czym jest standard IATF 16949:2016?

IATF 16949:2016 jest technicznym uzupełnieniem normy ISO 9001:2015, który łączy wymagania różnych systemów oceny i certyfikacji w branży motoryzacyjnej. Pozwala skutecznie zorganizować wszystkie obszary działalności, skupiając się na spełnianiu specyficznych wymagań Klienta oraz zapobieganiu błędom i redukcji strat w łańcuchu dostaw. Przedstawia zestaw technik i metod dla skutecznego zarządzania procesami produkcyjnymi oraz skupia się na działaniach wpływających na jakość – planowanie operacyjne, monitorowanie dostawców, kontrola i standaryzacja produkcji, postępowanie z wyrobem niezgodnym. 

W Elmigo tworzymy kulturę ciągłego doskonalenia, a uzyskany certyfikat IATF 16949:2016 to dla nas ogromny krok w przód. Jesteśmy z tego bardzo dumni, ale nie zwalniamy i działamy dalej!

Podążając za wymaganiami i oczekiwaniami naszych Klientów oraz w trosce o ochronę środowiska naturalnego od lipca 2019 r. nasza firma działa zgodnie z wymaganiami standardu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej IATF 16949:2016 oraz normy systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do rozpoczęcia procesu certyfikacji na zgodność z wymaganiami standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 14001:2015. Uzyskanie certyfikatów planowane jest na październik 2020r.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy do współpracy dostawców odpadów tworzyw technicznych, takich jak:

 • ABS,
 • ASA,
 • PC,
 • PA,
 • PMMA,
 • Poliolefiny (PP, PE).

Zapraszamy do kontaktu!

Sprawnie działająca organizacja to taka, w której strategia działania przynosi odpowiednie wyniki. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Elmigo spełniła wszystkie wymagania, stawiane przed przedsiębiorstwami starającymi się o normę ISO 9001:2015. System zarządzania jakością zgodnie z normą to koncentracja na wyznaczonych celach, które dana firma chce osiągnąć.